elok-for alle som kommer og gar
 
Start sidenSluttstykker 301-304Sluttstykker 301M-304MSluttstykker 471-474StolperKontakt
 
elok-for alle som kommer og gar
301 - rettvendt funksjon
302 - omvendt funksjon
303 - rettvendt funksjon med låsfallekontakt
304 - omvendt funksjon med låsfallekontakt
ELOK
 
   
elok-for alle som kommer og gar Multispenning, 10-30 volt, AC/DC. Tåler permanent strøm på
elok-for alle som kommer og gar Sluttstykkene kan endres fra rettvendt til omvendt funksjon
elok-for alle som kommer og gar Lydgiver kan slås av/på
elok-for alle som kommer og gar Smalprofil - dybde kun 27mm uten stolpe. Alle deler av rustfritt stål
elok-for alle som kommer og gar For enfalle- eller tofallelås. Meget godt egnet til bruk sammen
med slagdørsautomatikk
elok-for alle som kommer og gar Sideveis festeskruer
 
  elok-for alle som kommer og garelok-for alle som kommer og garelok-for alle som kommer og gar
 

Låsfallekontaktene er berøringsfrie magnetbrytere som aktiveres av
låsens falle. Ingen løse microbryterdeler. Velg mellom normalt
åpen eller normalt stengt funksjon. Sluttstykket har to brytere, en
for hver brønn. Valgfritt hvilken brønn som skal ha bryterfunksjon.


Sideveis bruddstyrke: 10.000N (1.000 kg)


Stolper som er tilpasset alle dører på det norske markedet.

   
elok-for alle som kommer og gar
elok-for alle som kommer og gar
 
Driftsspenning:   10-30 Volt AC/DC
Strømforbruk ved 12 V: Første sekund:
Deretter:
390mA
150mA
Strømforbruk ved 24 V: Første sekund:
Deretter:
300mA
110mA
Maks sideveis kraft på
døra før brudd:
  ca 10.000N (ca. 1.000 kg)

elok-for alle som kommer og gar

Elektriske sluttstykker har som oppgave å låse dører som ønskes åpnet med et eksternt signal fra bryter, kortleser, kodetastatur m.m. Elok 301-304 fungerer kun sammen med smekklåser med en eller to faller. Egnet dørlås er for eksempel Assa 560 eller TrioVing 5122/5132.
 

elok-for alle som kommer og gar ELOK 301:

Når det elektriske sluttstykket får tilført strøm trekker en
elektromagnet et beslag til side, slik at den bevegelige klaffen (leppa) frigjøres, og døra kan åpnes. Sluttstykket tåler permanent strøm på. Gjennom en åpning i dekselet kan det velges om man ønsker pipelyd ved døråpning – eller ikke. Bryteren som aktiverer lydgiveren betjenes med en liten skrutrekker. Kretskortet har innebygd ilbakeslagssikring som hindrer strøm i å gå fra elektromagneten i sluttstykket og tilbake gjennom strømledningen. Dvs.: Ingen ekstern diode skal monteres.
 

elok-for alle som kommer og gar ELOK 302:

Sluttstykket er spesielt for rømningsdører og har omvendt
funksjon slik at når det får tilført strøm blir det låst. Når strømmen frakobles er sluttstykket åpent. Ellers likt 301.
 

elok-for alle som kommer og gar ELOK 303:

Samme funksjon som 301 men med brytere som gir tilbakemelding om døra er låst eller åpen. Man kan velge mellom NO og NC. Samme funksjon som microbrytere, men ELOK 303 og 304 benytter magnetbrytere som aktiveres av låsens falle. Låsens falle må være av jern, som f.eks. Assa/Ruko/TrioVing. Falle av rustfritt stål eller messing
fungerer ikke! (Kan sjekkes ved å se om en magnet fester seg på låsfallen.)
 

elok-for alle som kommer og gar ELOK 304:

Har omvendt funksjon slik at det er låst med strøm på, og åpent når strømmen frakobles. Sluttstykket er spesielt for rømningsdører. Ellers likt 303.


Magnetbryternes funksjon kan påvirkes av mye jern rett i nærheten av sluttstykket. ELOK 303 og 304 fungerer i normale ståldører, men ståldører som er massive eller på andre måter har ekstra mye jern rundt sluttstykket kan få feilsignal. Her anbefales ekstern bryter på døra.