ELOK 939 Likeretter
Likeretter med ledning og skrutilkobling.
Inn på skrutilkobling: 10-30Volt AC.
Ut på ledning: 10-30Volt DC.