ELOK 941 Koblingsur
Koblingsur med justerbar tid fra 2 sek. til 3 min.
Inn: 10-30Volt AC/DC
Ut: 10-30Volt DC.